Najważniejsze etapy integracji w czasie imprezy firmowej

Integracja stanowi kluczowy proces w budowaniu silnych relacji w zespole i całej organizacji. Dobrze poprowadzona impreza firmowa może stanowić świetną przerwę od codziennych obowiązków firmowych i spędzenia czasu ze współpracownikami w nieszablonowy sposób. Odpowiednie warsztaty team buildingowe, szkolenia integracyjne czy wyjazdy firmowe powinny mieć odpowiednio zaplanowaną strukturę i doskonałe przygotowanie od strony logistycznej. Sprawdź, jakie etapy integracji pracowników są ważne i wykorzystaj tę wiedzę do osiągania spektakularnych sukcesów w zakresie spotkań pracowniczych.

Dla pełnego zrozumienia procesu integracji oraz tego, jaki sens ma integracja pracowników, warto zrozumieć zagadnienie kontekstowo. Sprawnie funkcjonujący zespół to wartość dla każdej firmy, grupy czy praktycznie każdych innych przedsięwzięć. Historia integracji wskazuje na to, że nasi przodkowie już w starożytności dążyli do budowania więzi, współpracy i wzajemnego zrozumienia za pomocą różnych procesów integracyjnych.

Za jedne z pierwszych form integracji uznaje się organizowane przez starożytnych Greków festiwale, ceremonie i zgromadzenia, które miały na celu jednoczenie ludzi. Do takich wydarzeń zaliczyć można m. in. Igrzyska Olimpijskie czy święta ku czci Dionizosa. Również w średniowieczu odbywały się liczne festyny, jarmarki, bale czy turnieje rycerskie, które miały na celu integrację społeczną. W XIX wieku z kolei pojawiły się pierwsze w historii integracji formy, które przypominają już nasze współczesne procesy integracyjne pod względem organizacji. Wówczas zaczęto organizować pikniki i wycieczki pracownicze, by budować solidarność i identyfikację pracowników z miejscem pracy. W XX wieku, zwłaszcza w drugiej połowie, wyjazdy integracyjne i inne tego typu wydarzenia stawały się normą w środowiskach pracowniczych. Organizowano obozy, konkursy i gry zespołowe, aby zintegrować pracowników, poprawić komunikację i wzmocnić poczucie przynależności do zespołu.

Historia integracji oraz formy badania tego zjawiska to szeroki obszar badawczy, który niezmiennie pozostaje interesujący dla socjologów i psychologów z całego świata.

Pierwszy etap integracji - odpowiednie podejście

Jeśli chcesz organizować imprezy integracyjne, który zbliżają pracowników i wpływają na motywację członków zespołu, to zdecydowanie warto pamiętać o tym, że etapy integracji dotyczą dwóch obszarów:

 • Społeczno-psychologicznego – chodzi o zrozumienie procesów integracyjnych w świetle psychologicznym. Spojrzenie na to, jakie są poszczególne etapy integracji zespołu oraz jakie są aktualne potrzeby pracowników, jak dzielą się role w zespole, kto jest liderem, a kto może być niezadowolony ze swojej obecnej pozycji w hierarchii organizacji.
 • Organizacyjnego – w tym przypadku do etapów integracji zaliczymy wszystkie elementy, które związane są z przygotowaniem imprezy i jej logistyką.

Warto pamiętać, że oba wymienione stadia procesów integracyjnych są ze sobą nierozerwalnie związane. Aby integracja firmowa była udana, trzeba przygotować ją tak, żeby każdy z etapów organizacji odpowiadał na potrzeby psychologiczne zespołu. Takie podejście bez wątpienia przyczyni się do sukcesu integracji w Twojej firmie.

Sprawdź także: Wyjazdy integracyjne dla firm

Impreza integracyjna i jej etapy

Integracja grupy pracowników nie jest prostym zadaniem. Biorąc pod uwagę fakt, że wspólna impreza integracyjna może pomóc w realizacji zadań służbowych, podnieść motywację członków zespołu do wykonywania codziennych obowiązków oraz dostarczyć pracownikom mnóstwo niezapomnianych wrażeń, warto się do niej dobrze przygotować.

Możemy wyróżnić trzy etapy integracji, które powinny realizować potrzeby psychologiczne grupy oraz być odpowiednio przygotowane od strony organizacyjnej niezależnie od rodzaju organizowanego wydarzenia. Grupa pracowników ma dobrze się bawić i czuć swobodnie. Wobec tego główne etapy integracji to:

 • Pierwszy etap – “przełamanie lodów”
  Każdy event firmowy ma swój początek. Niezależnie od tego, czy chodzi o warsztaty team buildingowe, szkolenia czy wieczory tematyczne, pierwsze chwile imprezy pracowniczej mogą być nieco krępujące i budzić poczucie zagubienia. Dobrze jest, kiedy zgrany zespół pracowników już się zna, jednak bywają i takie wydarzenia, podczas których obecni są zupełnie obcy sobie członkowie firmowych zespołów lub grupa nowych pracowników. Etap pierwszy ma na celu złagodzenie napięcia i stworzenie atmosfery otwartej i sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów, może także pomóc zrozumieć kulturę i aktualne strategiczne cele firmy lub zmiany w jej strukturze. Znakomitą formą integracji na tym etapie są różnego rodzaju gry i ćwiczenia, które mają tworzyć wspólne doświadczenia, wspierać interakcje między pracownikami oraz budowanie więzi. Takie aktywności pomagają w przełamaniu lodów, zmniejszeniu niepewności społecznej, pobudzeniu komunikacji, a tym samym poprawiają atmosferę.
 • Drugi etap integracji – “wyzwania”
  Na tym etapie przychodzi czas na elementy integracji aktywnej. Warto zaangażować pracowników w różnego rodzaju współpracę i wyzwania, które wymagają interakcji, komunikacji i rozwiązywania problemów jako zespół. Mogą to być gry zespołowe, konkursy, zadania wymagające współdziałania lub budowania czegoś razem. Ten ważny element integracji wzmacnia poczucie przynależności, zaufanie, umożliwia odkrycie mocnych stron i umiejętności każdego członka grupy oraz sprzyja nawiązywaniu relacji między uczestnikami. W konsekwencji zespół jest bardziej zmotywowany do wspólnego podejmowania działań.
 • Trzeci etap integracji – “refleksja”
  W tym etapie pracownicy powinni mieć okazję do refleksji nad przebiegiem imprezy integracyjnej i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami i wnioskami. Nie musi to być konkretnie wyznaczony moment imprezy. Takie refleksje mogą przyjąć formę feedbacku wypełnianego już po zakończeniu imprezy lub rozmowy w biurze przy porannej kawie. Wszystko zależy od dynamiki i potrzeb zespołu. Warto jednak mieć na uwadze, jak ważny jest to etap i nie ignorować go. To świetna okazja nie tylko do analizy potrzeb pracowników i poznania ich opinii na temat wydarzenia, ale również wiedza na temat tego, co najbardziej podobało się pracownikom pod kątem planowania kolejnych, przyszłych wydarzeń.