WYJAZD INTEGRACYJNY TPA HORWATH

Pierwszego dnia zorganizowaliśmy dla naszego klienta wyjątkową imprezę tematyczną. Specjalnie oświetlona sala, animatorzy, fluorescencyjne gadżety i żywiołowe pokazy uświetniły część oficjalną i gładko wprowadziły nas w wyjątkową noc pod hasłem UV Show.

Drugiego dnia naszych gości czekała integracja wypełniona sportowymi i okołosportowymi konkurencjami pod wspólnym hasłem TPA Office Olympics. Zorganizowaliśmy naszym Gościom zawody sportowe w duchu współzawodnictwa i rywalizacji. Jednocześnie jednak nie była to typowa Olimpiada. Konkurencje w żartobliwy i luźny sposób nawiązywała do życia i pracy w biurze.

Ilość osób

120

Klient

TPA Horwath

Rodzaj imprezy

wyjazd integracyjny, integracja, impreza tematyczna

Lokalizacja

Powidz